Toshiba energi

Kraft till framsteg

Vi har livslång sakkunskap för att kunna utveckla värdefull teknik för oumbärliga system.

Från förnybar väteenergi och nästa generations distributionssystem till värme-, vatten- och kärnkraft bidrar Toshiba till skapandet av ett energinät som höjer livskvaliteten för människor runt om i världen.

Läs mer ►

Toshiba lagring

Ultrasnabba data

Toshiba visar trenden i utvecklingen av lagringslösningar för stora datamängder och håller kunder flytande i det ständigt växande havet av information.

Vi tillhandahåller komponenter för lagring inte bara i smarta telefoner och surfplattor – med NAND flash-minnen och BiCS FLASH™ – utan även i datacentra och servrar, från infrastrukturer med SSD-enheter till hårddiskar på företagsnivå.

Läs mer ►

Toshiba infrastruktur

Tidstestet

Genom våra lösningar för allmänt tillgänglig infrastruktur, byggnader och anläggningar samt industrisystem strävar vi efter ett hållbart samhälle som är tryggt, säkert och tillförlitligt.

Viktig utveckling inom dessa områden omfattar energibesparande och miljövänliga system samt lösningar för kritiska delar av den globala infrastrukturen, däribland vatten och avlopp, system för vägar, fordon och järnväg samt luftkonditionering och belysning.

Läs mer ►

Stories from Toshiba