ÅTKOMST FÖR ALLA TILL ALLA OMRÅDEN.

Vi är fast beslutna att göra den till en webbplats för alla, oavsett eventuella funktionshinder eller begränsningar på grund av användarens ålder. Webbplatsen utvecklas och förbättras därför ständigt, särskilt när det gäller tillgänglighet.

Vår webbplats är avsedd att vara kompatibel med de olika typer av hjälpmedelsteknik som många webbanvändare har, och den ska ge en heltäckande användarupplevelse. Just nu har vi gjort många förbättringar av vår webbplats, och vi fortsätter att öka vår totala Internetnärvaro.

Vi har sett till att vår webbplats är enhetsoberoende, vilket innebär att du kan navigera med tangentbord och/eller mus och med tekniska hjälpmedel med liknande funktioner.

För att vår webbplats ska vara lättläst kan användarna anpassa texten till önskad storlek, och vi har sett till att ljuskontrasten mellan bakgrund och förgrund ligger inom fastställda riktlinjer för att ge ökad läsbarhet.

Färg är inte det enda sättet som används för att framhålla en funktion, och vi har inte använt något snabbt blinkande innehåll som kan vara störande eller ha andra negativa effekter.

Där det behövs har vi lagt in alternativt innehåll för att visa bilder så att besökare som inte kan se bilderna får en förklaring till ämnet och sammanhanget. I några fall använder vi visningsteknik som inte är tillgänglig, men vi försöker alltid tillhandahålla läsbara sidor och format som alternativ.

Vår driftighet får oss att fortsätta att förbättra vår webbplats tills den blir en webbplats för alla användare.