* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Säkerhetsuppdateringar för "Bluetooth Stack for Windows by Toshiba"/"TOSHIBA Service Station"


Tack för att du har valt en dator från Toshiba.

Toshiba TEG ("Toshiba") har lagt ut säkerhetsuppdateringar för att åtgärda säkerhetsrisker i "Bluetooth Stack for Windows by Toshiba" och "Toshiba Service Station". Toshiba rekommenderar att alla berörda användare uppdaterar sin datorprogramvara enligt beskrivningen nedan för att åtgärda dessa säkerhetsrisker.

■ Sammanfattning
Säkerhetsrisker skulle kunna innebära att en angripare kan få obehörig kontroll över den berörda datorn. Eventuella skadliga program kan installeras eller lagrade data kan ändras eller tas bort.

■ Berörda programvaruversioner
• Bluetooth Stack for Windows by Toshiba
v9.10.27(T) och tidigare versioner
OBS: Även om "Bluetooth Stack for Windows by Toshiba" inte förinstallerats på din dator kan "Bluetooth Stack for Windows by Toshiba" ha installerats i samband med annan Bluetooth-utrustning, till exempel en Bluetooth-adapter. I detta fall kan "(T)" saknas i versionsnumret.

• TOSHIBA Service Station
v2.2.13 och tidigare versioner

Hur du tar reda på vilken version av "Bluetooth Stack for Windows by Toshiba" och/eller "TOSHIBA Service Station" som är installerad på din dator kan vara olika beroende på vilket operativsystem som är installerat. Klicka här för mer information.

■ Lösning
Toshiba rekommenderar att alla berörda användare uppdaterar sin datorprogramvara för att åtgärda dessa säkerhetsrisker genom att gå till följande nedladdningssida http://www.toshiba.se/innovation/se/generic/computing-support/

Uppdatera program:
• Bluetooth Stack for Windows by Toshiba v9.10.32(T)
• TOSHIBA Service Station v2.2.14

■ Relaterad information
CERT-rapport: VU#632140
JPCERT-rapport: JVNVU#99205169

■ Tack
Tack till Giovanni Delvecchio, SmartNet, som rapporterade denna säkerhetsrisk.


SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ OM DE BERÖRDA PROGRAMMEN ÄR INSTALLERADE PÅ DIN DATOR1. Öppna Start genom att svepa från skärmens nedre högra kant och sedan knacka på Start.
2. Knacka på Settings (inställningar).
3. Öppna Uninstall or change program (avinstallera eller ändra ett program) i Windows Control Panel (kontrollpanelen).
4. Finns inte den berörda programvaran i programlistan behöver du INTE göra något mer.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 8.1

Toshiba Service Station:
Station 8.1
1. Öppna Start genom att svepa från skärmens övre eller nedre högra kant och sedan knacka på Start.
2. Knacka på Settings (inställningar).
3. Öppna Uninstall or change program (avinstallera eller ändra ett program) i Windows Control Panel (kontrollpanelen).
4. Finns inte den berörda programvaran i programlistan behöver du INTE göra något mer.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 8.1

Toshiba Service Station:
Station 8.1
1. Öppna Uninstall or change program (avinstallera eller ändra ett program) i Windows Control Panel (kontrollpanelen).
2. Finns inte den berörda programvaran i programlistan behöver du INTE göra något mer.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 7

Toshiba Service Station:
Station 7

1. Öppna Uninstall or change program (avinstallera eller ändra ett program) i Windows Control Panel (kontrollpanelen).
2. Finns inte den berörda programvaran i programlistan behöver du INTE göra något mer.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack Vista

Toshiba Service Station:
Station Vista

3. Versionsnumret finns i informationsfönstret. (Använder du Windows Vista öppnar du informationsfönstret via Organize, Layout och Details Pane (ordna, layout och informationsfönstret).)
Vista-information

4. Finns inte den berörda programvaran i programlistan behöver du INTE göra något mer.
1. Öppna Uninstall or change program (avinstallera eller ändra ett program) i Windows Control Panel (kontrollpanelen).
2. Finns inte den berörda programvaran i programlistan behöver du INTE göra något mer.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack XP

Toshiba Service Station:
Station XP

3. Versionsnumret finns i informationsfönstret. (Använder du Windows XP öppnar du informationsfönstret genom att använda Click here for support information (klicka här för supportinformation))

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
StackXP-information

Toshiba Service Station:
StationXP-information

4. Finns inte den berörda programvaran i programlistan behöver du INTE göra något mer.