* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Klicka på en flik för att läsa mer om Toshibas policyer och juridisk information.

Sekretesspolicy

TIU SEKRETESSPOLICY

Toshiba Information Systems (UK) Ltd med adressen Toshiba Court, Weybridge Business Park, Addlestone Road, Weybridge, Surrey, KT15 2UL (nedan kallat ”vi” eller ”Toshiba”) har ett åtagande att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (i kombination med våra användarvillkor som tillhandahålls på våra webbplatser och eventuella andra dokument som vi hänvisar till i dessa) anger de grundprinciper som vi tillämpar när vi bearbetar eventuell personlig information som vi samlar in från dig. Läs följande noga så att du förstår våra ståndpunkter och principer beträffande din personliga information och hur vi kommer att behandla den.

Med hänvisning till 1998 års dataskyddslag (nedan kallad ”lagen”) är Toshiba att betrakta som datakontrollant.

Denna policy gäller för följande webbplatser (nedan kallade ”våra webbplatser”):

Information som vi kan komma att samla in från dig

Vi kan komma att samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

 • Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på våra webbplatser. Det kan vara uppgifter som du anger när du registrerar dig för att använda någon av våra webbplatser eller prenumerera på en tjänst, när du skickar in material eller begär andra tjänster. Vi kan också be dig att tillhandahålla information när du deltar i en tävling, undersökning eller kampanj som sponsras av Toshiba eller när du rapporterar ett problem på någon av våra webbplatser.
 • Om du kontaktar oss kan vi spara korrespondensen som framtida referens.
 • Detaljerad information om transaktioner som du genomför via vår webbplats och om dina genomförda beställningar.
 • Detaljerad information om dina besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafik- och platsinformation, webbloggar och andra kommunikationsdata, oavsett om uppgifterna krävs för vår egen fakturering eller i andra syften, samt information om vilka resurser du använder.
 • Detaljerad information som du anger i våra chattrum eller diskussionsgrupper.

IP-adresser

I systemadministrativt syfte kan vi samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsartyp, förutsatt att informationen finns tillgänglig. Uppgifterna ger oss statistik om våra användares åtgärder och användarmönster i webbläsaren, och inga enskilda individer identifieras.

Information om hur cookies används

Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna särskilja dig från andra användare. Det här hjälper oss att erbjuda dig en bättre upplevelse när du söker information på webbplatsen, och ger oss dessutom möjlighet att förbättra webbplatsen.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på datorns hårddisk om du accepterar det. Cookies innehåller information som överförs till hårddisken på din dator.

De cookies som vi använder är ”analytiska” och ”funktionella” cookies. De gör att vi kan identifiera och räkna antalet besökare och se hur besökarna förflyttar sig mellan olika sidor när de använder webbplatsen. Det här hjälper oss att förbättra funktionerna på webbplatsen, till exempel genom att säkerställa att användarna enkelt kan hitta vad de söker efter. I nedanstående tabell kan du hitta information om varje enskild cookie som vi använder och om syftet med varje cookie:

Cookie: Sessions-cookie    Name: ASP.NET_SessionId
Ger webbplatsen ett sessions-ID som krävs för analys

Cookie: Server- hantering    Name: X-Mapping-gbooldlg
Syftar till att optimera användarupplevelsen på webbplatsen och se till att en och samma server används under hela besöket

Cookie: Analys    Name: usy46gabsosd
Används för Toshibas interna webbplatsanalys

Cookie: Analys    Name: defaultcsaDBID
Används för Toshibas interna webbplatsanalys

Cookie: Analys    Name: defaultcsauvt
Används för Toshibas interna webbplatsanalys

Cookie: Analys    Name: __utma
Används för Toshibas externa webbplatsanalys via Google Analytics
www.google.com/intl/en/policies/privacy

Cookie: Analys    Name: __utmb
__utmb Används för Toshibas externa webbplatsanalys via Google Analytics
www.google.com/intl/en/policies/privacy

Cookie: Analys    Name: __utmc
Används för Toshibas externa webbplatsanalys via Google Analytics
www.google.com/intl/en/policies/privacy

Cookie: Analys    Name: __utmz
Används för Toshibas externa webbplatsanalys via Google Analytics
www.google.com/intl/en/policies/privacy

Cookie: Produkt-recensioner    Name: reevoomark_selected_for_b_branch
Används av vår betrodda partner Reevoo för att analysera vilka recensioner som läses av webbplatsens besökare

Cookie: Produktval    Name: productSelector_?????
För att underlätta användarupplevelsen kommer webbplatsen ihåg dina tillägg i verktyget för produktval

Cookie: Server- hantering    Name: X-Mapping-okhfbkmj
Syftar till att optimera användarupplevelsen på webbplatsen och se till att en och samma server används under hela besöket

Cookie: Analys    Name: ToshibaNEPDBID
Används för Toshibas interna webbplatsanalys

Cookie: Analys    Name: ToshibaNEPuvt
Används för Toshibas interna webbplatsanalys

Cookie: Mobil-kompatibilitet på webbplatsen    Name: showDesktop
Används för att avgöra om en besökare har öppnat webbplatsen från en stationär dator eller en mobil webbläsarenhet och för att komma ihåg inställningar från tidigare besök

Cookie: HTML5- optimering    Name: PopupShow
Används för att ge webbplatsbesökaren möjlighet att uppgradera sin webbläsare till en HTML5-kompatibel webbläsare för att få maximal nytta av webbplatsens funktioner

Cookie: Volym-inställningar    Name: muted
Används för att komma ihåg användarens inställningar för ljud när det används på webbplatsens startsida

Cookie: Cookie för enkel inloggning    Name: iPlanetDirectoryPro-am-computers- toshiba-europe-com
Ställs in vid inloggning för att möjliggöra automatisk inloggning på andra Toshiba-webbplatser

Cookie: Cookie för enkel inloggning    Name: AMAuthCookie
Ställs in vid inloggning för att möjliggöra automatisk inloggning på andra Toshiba-webbplatser

Cookie: Cookie för enkel inloggning    Name: amlbcookie
Ställs in vid inloggning för att möjliggöra automatisk inloggning på andra Toshiba-webbplatser

Cookie: Användar-inställning    Name: BV_LNG
Den här cookien gör att användare på flerspråkiga webbplatser kan behålla sitt ursprungliga val

Cookie: Användar-inställning    Name: RememberMe
Inloggningsfunktion med HTTPS som kommer ihåg användar-ID

Cookie: Användar-inställning     Name: FoundRememberMe
Minne för inloggningsfunktionen under en HTTP-session. Förutsätter att ovanstående cookie har utfärdats

Cookie: Forum-cookie    Name: BV_Session_ID
Den här cookien ger den inloggade användaren tillgång till vår forumwebblats

Cookie: Forum-cookie    Name: BV_Engine_ID
Den här cookien ger den inloggade användaren tillgång till vår forumwebblats

Cookie: Forum-cookie    Name: BV_URL
Gör, i kombination med ovanstående cookies, att användarna kan skickas tillbaka till rätt del av webbplatsen från ett forum

Cookie: Användar-inställning    Name: BV_Service
Används tillsammans med BV_LNG och kommer ihåg användarens land

Cookie: Obligatorisk användar-session    Name: BV_IDS
Behåller ett specifikt användar-ID under användarsessionen

Cookie: Webbplats-formatering    Name: sifrFetch
Toshiba använder Eurostile-teckensnitt. Den här cookien ersätter standardsystemteckensnittet med Eurostile

Cookie: Analys    Name: __atuvc
Används för Toshibas externa webbplatsanalys via Google Analytics
www.google.com/intl/en/policies/privacy

Cookie: Funktioner på webbplatsen    Name: TOSHIBA_MY_COMPARISON_COOKIE
Den här cookien syftar till att förbättra användarupplevelsen och kommer ihåg vilka produkter användaren har valt för att möjliggöra jämförelse

Du kan blockera cookies genom att aktivera en funktion i webbläsaren som gör att du kan neka lagring av alla eller vissa cookies. Om du använder webbläsarens inställning för att blockera samtliga cookies (även nödvändiga cookies), är det inte säkert att du kan använda alla delar av vår webbplats, och du får inte tillgång till alla funktioner.

Med undantag för nödvändiga cookies upphör alla cookies att gälla efter högst 12 månader.

Här lagrar vi din personliga information

All information som du uppger till oss lagras på våra säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner och insända formulär krypteras med hjälp av SSL-teknik. I de fall där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats ansvarar du för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att aldrig dela ett lösenord med någon.

Tyvärr är det inte helt säkert att överföra information via Internet. Trots att vi gör vårt bästa för att skydda dina personliga data kan vi inte garantera att data som du överför till vår webbplats är säkra. All överföring sker därför på egen risk. När vi har tagit emot informationen använder vi strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Så använder vi informationen

Vi använder informationen som vi sparar om dig på följande sätt:

 • För att registrera dig som anmäld på vår webbplats.
 • För att garantera att innehåll från vår webbplats presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt för dig och din dator.
 • För att förbättra Toshibas produkter och tjänster för dig.
 • För att kunna erbjuda dig information, produkter eller tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig där du har samtyckt till att bli kontaktad i sådana syften.
 • För att fullfölja de skyldigheter vi har genom eventuella ingångna avtal mellan dig och oss.
 • För att ge dig möjlighet att delta i interaktiva funktioner på vår tjänst när du själv väljer det.
 • För att ge dig möjlighet att delta i tävlingar, kampanjer eller undersökningar när du själv väljer det.
 • För att kunna informera dig om ändringar i tjänsten och svara på dina frågor eller förslag.
 • För att genomföra statistik- och marknadsanalys och undersökningar.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. För sådana ärenden kan vi kontakta dig via e-post.

Om du är en befintlig kund och inte har samtyckt till att vi kontaktar dig om våra varor och tjänster, kontaktar vi dig endast digitalt (via e-post) med information om varor och tjänster som liknar de som vi tidigare sålt till dig.

Om du är en ny kund kontaktar vi dig endast digitalt om du har samtyckt till det. Om du inte vill att vi ska använda din information på ovanstående sätt ges du möjlighet att välja bort sådan användning i samband med att vi samlar in dina uppgifter.

Slutligen kan vi, förutsatt att du har gett ditt samtycke, lämna ut din e-postadress till en utvald extern partner för att denne ska kunna kontakta dig i samband med en produktrecension av din Toshiba-produkt.

Avslöjande av information

Vi kan lämna ut din personliga information till parter som ingår i vår koncern, vilket innefattar våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i avsnitt 1159 i den brittiska bolagslagen från 2006.

Vi kan uppge din personliga information till tredje parter:

 • Om vi säljer eller köper verksamheter eller tillgångar. Vi kan då avslöja dina personliga data till den potentiella säljaren eller köparen av verksamheten eller tillgångarna.
 • Om Toshiba eller merparten av Toshibas tillgångar köps upp av en tredje part. Då ingår personliga data om företagets kunder som en del i de överförda tillgångarna.
 • Om vi är förpliktigade att avslöja eller lämna ut dina personliga data för att uppfylla lagstadgade krav eller för att genomtvinga eller tillämpa våra användarvillkor (tillhandahålls på våra webbplatser) eller andra avtal; eller för att skydda Toshibas, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Ovanstående innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för att förhindra bedrägeri och minimera kreditrisker.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte bearbeta din personliga information i marknadsföringssyften. Normalt sett informerar vi dig (innan vi samlar in dina data) om vi har för avsikt att använda dina data i sådana syften, eller om vi har för avsikt att lämna ut din information till någon tredje part i sådana syften. Du kan utnyttja din rätt att förhindra sådan bearbetning genom att inte markera vissa kryssrutor i de formulär som vi använder för att samla in dina data. Du kan också när som helst utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss på Customer Services, Toshiba Information Systems (UK) Limited, Toshiba Court, Weybridge Business Park, Addlestone Road, Weybridge, Surrey, KT15 2UL.

OVår webbplats kan emellanåt innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till en sådan webbplats bör du vara medveten om att de har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något som helst ansvar för dessa policyer. Läs relevanta policyer innan du skickar in några personliga data till sådana webbplatser.

Åtkomst till information

Enligt lagen har du rätt att få tillgång till information som sparas om dig. Du kan utöva din rätt till åtkomst i enlighet med lagen. När du begär sådan åtkomst kan vi tillämpa en avgift motsvarande 10 GBP för att täcka kostnaderna för att ge dig den detaljerade information som vi lagrat om dig.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Eventuella framtida ändringar i vår sekretesspolicy publiceras på den här sidan, och i relevanta fall informeras du via e-post.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar beträffande denna sekretesspolicy är välkomna och skickas till Customer Services, Toshiba Information Systems (UK) Limited, Toshiba Court, Weybridge Business Park, Addlestone Road, Weybridge, Surrey, KT15 2UL.

Data Protection Declaration

TOSHIBA of Europe Ltd places great importance on respecting the personal rights of all visitors to its websites. Please find below our data protection declaration, informing you of the nature and extent of the personal data collected via these websites, as well as the purposes for which this data is processed and used.

Webserver - Protocols

When you visit our website, as is usual on almost all websites, our server automatically collects personal information such as your IP address (including the domain name associated with the IP address, i.e. using reverse look-up), the date and time of your visit to our website, the pages you visited on our website and the browser you are using etc. It also stores, where this is available, the country from which you are accessing our website (only the ending is saved (e.g. de), since this indicates the relevant country) the language of the browser you are using, the website from which you are accessing our website, the search word used (if our site is accessed via a search engine), as well as the type of connection and operating system. We use this information to improve constantly your website experience.

Personal data you provide

In general, you do not need to provide personalised information to access our websites. Your personal data, for example your name, address, telephone number, email address, etc., are stored only if you provide us with this information in order to use one of the services on our website (e.g. registering warranties/service, registering for a personalised web experience, signing up for the newsletter (e-mail only) or taking part in competitions). This data is then processed and used to perform the requested services. In addition, this data is only processed and used for other purposes (e.g. sending additional information about our company and products) if you have given us your advance consent to do so. Your consent is also required to transmit your personal data to third parties outside the legally permitted circumstances.

On some sites we use a “double opt-in system”. This means that when you first register with us, you are sent a confirmation email containing your login details. You then need to use these details to access our website. Your registration is not activated until you have logged in with your user name and password.

Right of access to personal data and withdrawing consent

You have the right to receive a copy of your stored personal data at any time. In addition, you are entitled to withdraw your consent with future effect at any time. Please use the address provided under Contacts to do so.

Protecting the privacy of minors

Our websites are not addressed to children and young people under the age of 14. Children and young people under the age of 14 may not transmit any personal data over the Internet without the consent of their parent or guardian. We ensure that we do not knowingly store any personal data relating to minors.

Cookies

Some of our websites use cookies to track users’ preferences and structure the website optimally. Cookies are small files which are stored temporarily on your hard disk (session-based cookies). These cookies exist only until the end of the Internet session. They are used for navigation and increase the user friendliness of a website. You can still use some of our website even if you do not want cookies to be created on your computer. However, please note that some functions may be restricted and/or some websites will not be available. Most browsers accept cookies automatically. However, you can prevent this by setting your browser to block all cookies. For details, please refer to the instructions provided by your browser manufacturer.

Links to other websites

Our websites contain links to other websites where you can find out more about other Toshiba Corporation products, other group companies or our partners. Please note that this data protection declaration does not apply to such linked websites.

Security

Toshiba has implemented technical and organisational security measures to guarantee the security of your personal information. Users’ personal information is stored in our secure networks and access is restricted to those employees and partners who are entitled to access our systems.

In areas where you enter data we work with the “Secure Socket Layer” (SSL) standard encryption system. Please note that your browser must support encryption protection. You can find this, for example, in Internet Explorer version 3.0 or a higher version and most other browsers. Data is stored in databases which are protected against unauthorized access by security firewalls and software. Whenever your browser displays a closed padlock symbol at the bottom of the screen, or a similar icon/highlighted web address in a different browser, this indicates that your data is being transmitted in an encrypted format.

If the SSL system is not available for technical reasons, an error page is displayed to ensure that under no circumstances can your data be transmitted without encryption.

Data processing in countries outside the European Economic Area

No personal data collected via this website is processed outside the European Economic Area.

Information/Contacts

Contact us at the following address if you

 • wish to correct, delete or block your personal data
 • wish to obtain information about the personal data we have stored about you
 • wish to withdraw your consent, or
 • have other questions relating to data protection at Toshiba Europe Ltd.

Toshiba of Europe Ltd.
Legal Department
1st Floor, 3 Furzeground Way
Stockley Park, Uxbridge
UB11 1EZ, UK

Version 1st of March 2008.

Villkor

GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN GODTAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODTAR VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Den här webbplatsen är länkad till andra webbplatser som också drivs av Toshiba-koncernens bolag. Användningen av länkade webbplatser regleras av villkoren för sådana länkade webbplatser. Om dessa villkor skulle hamna i konflikt med villkoren för en länkad webbplats, ska villkoren för den länkade webbplatsen ha företräde och reglera sådan länkad webbplats.

Webbplatsinnehåll

Materialet som tillgängliggjorts på denna webbplats, inklusive material på direkt eller indirekt länkade webbplatser från denna webbplats, tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Garantierna är, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier för allmän lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål, äganderätt, eller frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. Vi garanterar varken att materialet är felfritt, fritt från virus eller fritt från nedsättande, kränkande eller på annat sätt skadligt innehåll. Du ansvarar för alla kostnader för eventuell nödvändig service, reparation eller korrigering. Denna webbplats kan även innehålla publikationer med tekniska felaktigheter eller typografiska fel som kommer att korrigeras allteftersom de upptäcks efter Toshibas eget godtycke. Dessutom kan från tid till annan, ändringar göras i informationen i de tryckta versionerna av sådana publikationer. Dessa korrigeringar och ändringar kan införlivas på denna webbplats vid ett tidigare eller senare datum.

Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

Material som kan nås från länkade webbplatser underhålls inte av oss och vi ansvarar inte för innehållet däri. Eventuella namnreferenser till en länkad webbplats eller en specifik produkt eller tjänst från tredje part innebär inget godkännande från vår sida och du ansvarar själv för eventuella risker i samband med dess användning.

Ansvar

Under inga omständigheter ansvarar vi, våra dotterbolag, vår personal, våra ombud eller leverantörer för skador. Inråknat men utan begränsning till direkta, indirekta, oförutsedda eller särskilda skador, följdskador eller annan form av skador (inbegripet men utan begränsning till utebliven vinst eller liknande ekonomisk förlust). Oavsett om det har sin grund i avtalsbrott, skadeståndsgrundande handling eller annat, som uppstått till följd av användning eller svårigheter att använda det material som är tillgängligt på denna webbplats eller eventuell länkad webbplats. Detta även om vi informerats om möjligheten därtill och har inte heller några skyldigheter för tredje man.

Personlig användning och immateriella rättigheter

Du samtycker till att endast använda denna webbplats i lagligt syfte. Du har rätt att ladda ned ett exemplar av informationen på denna webbplats till en enda dator endast för ditt personliga, icke-kommersiella interna bruk. Du får inte kopiera, använda, ändra, överföra, distribuera, bakåtkompilera eller på något sätt använda upphovsrättsskyddat eller privatägt material som är tillgängligt på denna webbplats. Om inte detta uttryckligen tillåts av respektive ägare till materialet. Användning av programvara som är tillgänglig för nedladdning från denna webbplats regleras av villkoren för det tillämpliga licensavtalet som medföljer eller ingår i programvaran. Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn på denna webbplats tillhör respektive ägare och all obehörig användning av dem är strikt förbjuden.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara och hålla oss och våra dotterbolag skadeslösa för samtliga eventuella krav, förluster, förpliktelser, skador och utgifter (inklusive juridiskt arvode) som uppstår i samband med användningen av denna webbplats.

Territoriell täckning

Denna webbplats tillhandahåller listor över ett brett urval Toshiba-produkter och kan därför innehålla referenser eller korsreferenser till särskilda produkter och tjänster som (ännu) inte är tillgängliga i ett visst land. Sådana eventuella referenser innebär inte att Toshiba i ett visst land har för avsikt att marknadsföra sådana produkter eller tjänster.

Allmänt

Dessa villkor regleras av lagstiftningen i England. Toshiba förbehåller sig rätten att lägga till, radera eller ändra något eller alla villkor när som helst genom att eller utan att meddela detta.