* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Dataåterställning

Oroar du dig för att förlora viktiga data? Vi gör allt vi kan för att återställa dina känsliga företagsdata.

En virusattack, oavsiktlig omformatering eller även en fysisk skada på din bärbara dator eller hårddisk kan göra att du förlorar värdefull information som är lagrad i din Toshiba-produkt. Oroa dig inte! Med Toshibas dataåterställningstjänst kan du få tillbaka dina förlorade filer. Om det går att återställa dina förlorade data kommer de att levereras till dig på en ny hårddisk.

Varför köpa Toshibas dataåterställningstjänst?

  • Om du köper tjänsten nu slipper du höga kostnader senare om dina data behöver återställas.
  • Vår långa erfarenhet av dataåterställning gör att du kan vara säker på att dina data hålls fullständigt konfidentiella.
  • När återställningen är klar får du dina data på en helt ny hårddisk så att dina medarbetare kan börja arbeta igen direkt.

Garantiperiod: Gäller i 3 år från det datum då du köpte din Toshiba-produkt

Kompatibilitet: Kompatibel med bärbara Toshiba-datorer

Köpperiod: Tjänsten kan köpas inom 90 dagar efter inköpet av din Toshiba-produkt

Nationsomfattning: Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

Begränsningar: Endast tillgänglig i det land där datorn köptes

Aktivering: Tjänsten måste aktiveras inom 30 dagar efter inköpet. Om du vill aktivera din tjänst klickar du här och registrerar dig online

Tillgänglighet: Måndag till fredag mellan 9:00 och 17:00 lokal tid, utom helgdagar

Få service: Klicka här för att välja ditt land samt kontakta närmaste Toshiba supportcenter och få service

Egenskaper: Inkluderar omfattning för Europa och leverans av återställda data på en ny hårddisk

Registrera dig nu Registrera dig nu
Hitta Tjänstleverantör Hitta Tjänstleverantör
Beställa åter-ställningsmedier Läs mer