Toshiba Quantum Key Distribution

Toshiba Quantum Technology

Quantum Secure Communications

Toshibas vision är att främja kommunikation i hela världen med hjälp av framsteg inom databehandling och matematik. I en tid då den tekniska utvecklingen gör att datamängderna ständigt ökar har behovet av att kunna överföra känslig information på ett säkert sätt aldrig varit mer akut

Läs mer

Toshiba energi

Kraft till framsteg

Vi har livslång sakkunskap för att kunna utveckla värdefull teknik för oumbärliga system.

Från förnybar väteenergi och nästa generations distributionssystem till värme-, vatten- och kärnkraft bidrar Toshiba till skapandet av ett energinät som höjer livskvaliteten för människor runt om i världen.

Läs mer
Toshiba Energy
Toshiba Semiconductors & Storage

Toshiba halvledare & lagring

Solutions & Components

Toshiba erbjuder europeiska företag ett brett utbud av innovativa hårddiskar (HDD) plus halvledarlösningar för tillämpningar inom motorfordon, industri, IoT, rörelsestyrning, telekommunikation, nätverk, konsumentelektronik och vitvaror.

I företagets breda portfölj ingår integrerade trådlösa IC, strömhalvledare, mikrostyrenheter, optiska halvledare, ASSP och diskreta enheter från dioder till logik-IC.

Läs mer

Toshiba Infrastructure

Tidstestet

Genom våra lösningar för allmänt tillgänglig infrastruktur, byggnader och anläggningar samt industrisystem strävar vi efter ett hållbart samhälle som är tryggt, säkert och tillförlitligt.

Viktig utveckling inom dessa områden omfattar energibesparande och miljövänliga system samt lösningar för kritiska delar av den globala infrastrukturen, däribland vatten och avlopp, system för vägar, fordon och järnväg samt luftkonditionering och belysning.

Läs mer
Toshiba Infrastructure
Toshiba Digital Solutions

Toshiba Digital Solutions

Skapa nya affärer och mervärden

I takt med att allt fler produkter ansluts till Internet skapar IoT många nya affärsmöjligheter som förutsätter stora mängder ackumulerade data. Genom att sudda ut gränserna mellan företag, branscher och regioner kan vi skapa nya affärsmöjligheter och mervärden tillsammans med våra kunder och övriga samhället.

Läs mer

Dynabook has recalled certain AC Adapters sold with Toshiba branded laptops (and as separate accessories). For information regarding the AC adapter recall, please visit the Dynabook support page: https://de.dynabook.com/productnotes. Dynabook purchased the Toshiba laptop business in 2018 and manages all related product inquiries and support.